קורונה- משבר והזדמנות.

משבר הקורונה שהחל במרץ 2020 הגיע אלינו בהפתעה. המשבר הוביל לחוסר ודאות כלכלית בפירמות רבות בארץ ובחו”ל ועקב כך לתנודתיות קיצונית בשוק המניות. אך האם תנודתיות בשוק המניות בהכרח רעה? האם כל ירידה שאנחנו רואים בקופות הגמל או בפנסיה שלנו צריך לגרור תגובה מיידית והערכת סיכונים מחדש?